GEOING s.r.o. Galanta

Firma s dvanásťročnou tradíciou a tromi desaťročiami skúseností.

Služby

Poskytujeme kompletné geodetické služby a poradenstvo pre našich zákazníkov. Neváhajte nás kontaktovať alebo sa osobne zastavte v našej kancelárii.


Poradenstvo

Bezplatné poradenstvo priamo na mieste. Kancelárie sú hneď oproti Katastrálnemu odboru Okresného úradu v Galante.

Geometrické plány

Rýchle a profesionálne vyhotovenie geometrických plánov. Vysporiadanie pozemku, rozdelenie pozemku, vytýčenie a zameranie stavieb.

Účelové mapy

Dodanie účelových máp základného významu, polohopisné, výškopisné plány a merania pre projektové podklady.

Geodetické práce predrealizačné

Polohové a výškové zameranie, kartografické spracovanie, zameranie a zakreslenie inžinierskych sietí, priečne a pozdĺžne profily.

Vytýčenie stavebných objektov

Jednoduché osadenie stavieb, vytýčenie inžinierskych sietí, základov stavby, líniových stavieb a technologických zariadení.

Geodetické práce porealizačné

Zameranie inžinierskych sietí a stavebných objektov, aktualizácia existujúcich dokumentácií, kontrolné merania, meranie posunov.

Výpočet kubatúr

Podrobné polohové a výškové zameranie s výpočtom objemu - výkopov, skládok, háld, overenie rozsahu pracovných výkonov.

Vyhotovenie zmlúv a podaní

Vyhotovenie zmlúv na účely kúpy, predaja, darovania, zámeny, zriadenia vecného bremena, návrhov na vklad do KN a podaní do KN.

Adresné body

Zameranie a určenie adresných bodov.

Cenník

Cenník je orientačný. Výkony, ktoré nie sú uvedené, sa určia podľa platného cenníka prác
Geodetického a kartografického ústavu a upravia sa podľa osobného dojednania.


# Merná jednotka Výkon Cena Poznámka
1 100m Geometrický plán - Stavba €115 bez DPH Minimálny rozsah sú 2 merné jednotky.
2 100m Geometrický plán - Oddelenie pozemku €115 bez DPH Minimálny rozsah sú 2 merné jednotky.
3 100m Geometrický plán - Vyznačenie vecného bremena €70 bez DPH Minimálny rozsah sú 2 merné jednotky.
4 100m Vytýčenie hranice pozemku €150 bez DPH Minimálny rozsah sú 2 merné jednotky.
5 Stavba Vytýčenie jednoduchej stavby €80 bez DPH V rozsahu do 12 bodov.
6 Adresný bod Určenie adresného bodu s geometrickým plánom €20 bez DPH
7 Adresný bod Určenie adresného bodu €50 bez DPH
8 Domová prípojka Zameranie domovej prípojky €75 bez DPH
9 0,25ha Polohopisný a výškopisný plán k výstavbe rodinného domu €100 bez DPH Minimálny rozsah je 1 merná jednotka.

Kompletný cenník Geodetického a kartografického ústavu si môžete stiahnuť tu.

Náš tím geodetov

Osobný prístup je pre nás veľmi dôležitý, a preto by sme Vám radi predstavili náš tím.
Neváhajte nás kontaktovať aj na našich sociálnych sieťach.


Zdenko Tuska

Zdenko Tuška

Konateľ / Geodet

Sociálne siete:

Marek Tuska

Marek Tuška

Figurant / Support

Sociálne siete:

“Každú firmu tvoria ľudia.”

Kontakt

Väčšinu času nás zastihnete v kancelárii, ale musíte rátať s tým, že pracujeme aj v teréne.
Pokiaľ by ste nás nezastihli, tak nás prosím kontaktujte a my pre Vás nájdeme termín stretnutia.